28-12-2020: Verbind je met elkaar en deel...

Nu is het de tijd, dat we elkaar gewoon moeten vragen om er samen het beste van te maken. Zoek de warmte en het licht in deze bizarre ingewikkelde tijd en ontdek de verbinding met elkaar. Door middel van een berichtje, een kaartje, een plantje of een vraag : “Wat kan ik voor je betekenen, wat heb je nodig?” Ga voor wat we gemeen hebben zonder de gelijkenis te zoeken. Laat je inspireren door wat ons van elkaar doet verschillen. Samen ontdekken we nieuwe kleuren en maken we een mooi nieuw palet. Creëer ruimte om meer te kunnen zien dan je eerst zag. Het is tijd om je grenzen te herzien, om ze te verleggen en elkaar een helpende hand toe te steken. Tijd om er voor elkaar te zijn. Geef het licht door. Hoe moeilijk kan het zijn? We zijn allemaal bewoners van dezelfde aarde. We zien dezelfde lucht, dezelfde zon, dezelfde sterren en dezelfde maan. Geef het licht door, want wanneer we onze lichten bundelen wordt de toekomst helderder. We zijn allemaal met elkaar verbonden en delen is altijd meer!

03-04-2020: En dan is er een hele bijzondere opdracht af...

Gerry vroeg me en samen gingen we op weg. Het begon met mooie gesprekken, foto’s en herinneringen. Tranen en ook glimlachen....Eerst liepen we parallel en uiteindelijk kruisend. Gerry gaf me vertrouwen en haar Jan keek duidelijk mee. Van schetsen en studeren kwam schilderen. Het voelde goed om dit voor haar en haar gezin te mogen doen. Toch was het spannend. Zou ik zien wat zij ziet? Zou zij zien wat ik zie? Dankbaar zijn we voor het eindresultaat. Voor altijd in mijn hart.....Gerry schreef me:

“23 mei 2019 overleed de Liefde van mijn leven. Negen maanden later bracht Thea mijn lief visueel weer naar mijn huis. De plek waar we samen ontzettend gelukkig waren. Hij kijkt nu naar mij, ziet wat ik doe, ik spreek met hem, lach naar hem, huil met hem. Thea heeft na een intensief creatief proces de Liefde van mijn leven op doek teruggebracht. Naarmate hij nu langer in ons huis is, gaat zijn beeltenis steeds meer leven, zijn liefdevolle, intelligente, warme, humoristische en intense ogen volgen mij doorlopend. Het proces dat Thea schetsend en schilderend heeft doorgemaakt met hem overstijgt het toepassen van technieken, de ziel van de Liefde van mijn leven heeft ze tot uiting weten te brengen op het doek. Dank, oneindig veel dank!”

Liefs Gerry

04-03-2020: bij een 20 jaar jubileum hoort een glas champagne!

De officiële opening van onze jubileumexpositie in de Galerie van de Beeldentuin in Gees was heel inspirerend. Stien Breedveld had een prachtig openingswoord voorbereid met als thema ‘Groei’. Ze had aan alle deelnemende kunstenaars van ons collectief gevraagd om één van onze eerste kunstwerken mee te nemen om onze groei voor het publiek visueel te maken. 

 

Voor mij was dat ‘De Drieëenheid’ van koper op een bankirai-houten sokkel. Meer dan 30 jaar geleden heb ik dit beeld gemaakt. Oepke de Boer, mijn docent Beeldend destijds, was mijn inspirator. Tegenwoordig zijn we kunstvrienden in één kunstenaarscollectief. Hoe bijzonder is dat ?!

Naar aanleiding van onze persoonlijke groeiprocessen,  als kunstenaars, ontstonden mooie, diepgaande gesprekken. Het publiek was geïnteresseerd en erg gezellig. Ook heb ik een aantal nieuwe kunstliefhebbers leren kennen. Fijn ! De middag vloog voorbij en ik heb zeker nieuwe ideeën gekregen om weer verder mee aan de slag te kunnen.......

De expositie duurt nog t/m zondagmiddag 22 maart en op die middag zal ik zelf hostess zijn. Misschien tot dan ?!

23-02-2020: Beeldende Kunst op het Hondsrug College

24 juni 2019: Heerlijke middag gehad in galerie Kunst op 5

De officiële opening van onze tentoonstelling door wethouder Jeroen Huizing van onder andere kunst en cultuur te Coevorden was een waar feestje. Verrassend, laagdrempelig en met een interessante toespraak. Ook kwamen alle kunstenaars van ons collectief aan het woord en gaven uitleg over eigen werk. De sfeer was zeer gezellig. En er ontstonden mooie gesprekken tijdens een hapje en een drankje. De  tentoonstelling valt nog te bewonderen tot en met 2 augustus. Loop gerust even binnen.....


18 juni 2019: Wat is er zo belangrijk aan de lessen Beeldende en Creatieve vorming?

Ik heb altijd gezegd dat creatieve vorming je probleemoplossende vaardigheid sterk maakt en je leert flexibel te denken. Tijdens de afgelopen 33 jaren dat ik dit vak heb mogen uitoefenen binnen het voortgezet onderwijs en nog uitoefen, merk ik nog steeds dat veel mensen nauwelijks begrijpen hoe belangrijk dit vak is voor de ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Daarom toch nog eens een pleidooi voor dit prachtige vak.
De ontwikkeling van creativiteit is, zoals ik net al schreef, belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en daarom draagt het daadwerkelijk bij het positieve zelfbeeld, het zelfvertrouwen en hierdoor het bevorderen van uitingsmogelijkheden te versterken. Dit leidt, zo heb ik onlangs nog bij verschillende van mijn leerlingen ondervonden tot een groter levensgeluk.....echt waar !! Aan de hand van hun werkstukken, en daaraan vast gekoppeld hun presentatie, leren ze hun gevoels- en belevingswereld onder woorden te brengen en te delen, waardoor ik als docent een beter zicht krijg op hun functioneren als persoon. Iedereen wordt met met creativiteit geboren. Alleen zijn we in de loop van de tijd om welke reden dan ook soms vergeten gebruik te maken van onze creatieve kracht. Beeldende Vorming leert het verder ontwikkelen van deze creatieve kracht. Omdat je met het bewust inzetten van je creativiteit meer kunt genieten, effectiever kunt werken en meer kunt bereiken is het jammer dat dit vak vaak als BIJVAK wordt gezien.
Nogmaals leerlingen, en ieder ander, die hun creativiteit durven te gebruiken zijn vaak zelfverzekerder, gaan daardoor met meer plezier naar school of naar het werk. Ook zijn zij sociaal vaardiger en communicatiever ingesteld. 
Creatieve Beeldende Vorming zie ik persoonlijk niet als een 'vak apart', maar ook breder ter verrijking van andere vakken. Ik zet mijn vak graag vakoverstijgend in.
In de huidige maatschappij moeten we steeds meer resultaten behalen met minder middelen en de snel veranderende wereld vraagt nieuwe inzichten en oplossingen in snel tempo. Dat betekent dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de creativiteit in en van onszelf, maar ook van onze leerlingen die de toekomst voor zich hebben. Flexibele denkers en Creatieve doeners komen verder.......Of je nu vergadert, een strategie uitstippelt, met collega‘s of vrienden omgaat, lesgeeft, studeert of een kamer inricht…. met een creatieve levenshouding kun je dagelijkse dingen een verrassende draai geven en vaak zelfs effectiever maken. 
Creatief zijn is geen kunst, het is een keuze !! 

22 mei 2019: Niet alleen op 4 mei.......

Voor ik vergeet.......
Dat de geschiedenis niet herschreven kan worden.
Dat leven leren leven is.
Voor ik vergeet.......
Dat de wereld van ons allen is
ongeacht ras, geloof, geaardheid of status.
Dat fouten gemaakt worden, toegegeven en vergeven.
Dat herinneren niet vergeten is en respect een kracht.
Dat grenzen verlegd kunnen worden om ruimte te creëeren.
Voor ik vergeet.......
Dat stilte alles omvattend is en vrijheid geeft in je hart.
Dat vrijheid een opdracht is, een recht voor iedereen.
Voor ik dat vergeet......
Sta ik stil bij de verhalen, de tranen, het verdriet, de littekens.
Neem ik de tijd om me te verplaatsen in de strijd, het verlies.
Voor ik dat vergeet......
Leef ik mee en geef ik acht en aandacht.
Nu ik kan.....
ben ik betrokken en sta ik stil bij wat er is gebeurd en zich nooit meer mag herhalen.
Waar dan ook ter wereld.
Nu ik kan.....
blijf ik geloven in de verandering die ik wil zien in de wereld en die begint bij mij zelf.
Vergeet ik niet dat macht onmacht overschaduwd.
Dat kracht en kwetsbaarheid samengaan.
Dat delen meer is en liefde verrijkt.
Ik zal nooit vergeten dat samen sterk zijn betekend.
Twee minuten stilte in iedere dag in mijn hart
om stil te staan bij de mogelijkheden, die mensen verbindt.
Gebalde vuisten ontspannen, worden gevers en ontvangen.....
Ik neem de afslag voor ik het vergeet naar openheid en saamhorigheid.
En voor ik het vergeet......
Teken ik voor VREDE !!!


08-04-2019: ‘Conversation pieces’

De officiële opening van de expositie bij galerie Forma Aktua door Frans Meerhoff, zondagmiddag 3 Maart jl, was een feest op zich. Het publiek was enthousiast. Ik heb genoten en was trots op wat ik mocht tonen. 

Voor mij was het, na een pauze van een aantal jaren, weer de eerste keer exposeren voor een groter en onbekend publiek en dat blijft spannend. Mijn werk is in de jaren gegroeid en heeft verdieping gekregen. Hoe zou het ontvangen worden ?
Tijdens de gehele maand Maart konden de bezoekers, zonder dat ik in de galerie aanwezig was, mijn schilderijen bekijken, op zich in laten werken en er over spreken. Van galeriehouder mocht ik vernemen dat het werk positief in het oog sprong en dat de bezoekers er langere momenten voor bleven staan. Soms zwijgend, aandachtig kijkend en vaak ging men met elkaar in gesprek over wat men zag of dacht te zien. Een mooi compliment vond ik het feit dat mijn schilderijen ‘Conversation pieces’ werden genoemd. Wat mij betreft is mijn missie dan geslaagd !!