24 juni 2019: Heerlijke middag gehad in galerie Kunst op 5

De officiële opening van onze tentoonstelling door wethouder Jeroen Huizing van onder andere kunst en cultuur te Coevorden was een waar feestje. Verrassend, laagdrempelig en met een interessante toespraak. Ook kwamen alle kunstenaars van ons collectief aan het woord en gaven uitleg over eigen werk. De sfeer was zeer gezellig. En er ontstonden mooie gesprekken tijdens een hapje en een drankje. De  tentoonstelling valt nog te bewonderen tot en met 2 augustus. Loop gerust even binnen.....


18 juni 2019: Wat is er zo belangrijk aan de lessen Beeldende en Creatieve vorming?

Ik heb altijd gezegd dat creatieve vorming je probleemoplossende vaardigheid sterk maakt en je leert flexibel te denken. Tijdens de afgelopen 33 jaren dat ik dit vak heb mogen uitoefenen binnen het voortgezet onderwijs en nog uitoefen, merk ik nog steeds dat veel mensen nauwelijks begrijpen hoe belangrijk dit vak is voor de ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Daarom toch nog eens een pleidooi voor dit prachtige vak.
De ontwikkeling van creativiteit is, zoals ik net al schreef, belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en daarom draagt het daadwerkelijk bij het positieve zelfbeeld, het zelfvertrouwen en hierdoor het bevorderen van uitingsmogelijkheden te versterken. Dit leidt, zo heb ik onlangs nog bij verschillende van mijn leerlingen ondervonden tot een groter levensgeluk.....echt waar !! Aan de hand van hun werkstukken, en daaraan vast gekoppeld hun presentatie, leren ze hun gevoels- en belevingswereld onder woorden te brengen en te delen, waardoor ik als docent een beter zicht krijg op hun functioneren als persoon. Iedereen wordt met met creativiteit geboren. Alleen zijn we in de loop van de tijd om welke reden dan ook soms vergeten gebruik te maken van onze creatieve kracht. Beeldende Vorming leert het verder ontwikkelen van deze creatieve kracht. Omdat je met het bewust inzetten van je creativiteit meer kunt genieten, effectiever kunt werken en meer kunt bereiken is het jammer dat dit vak vaak als BIJVAK wordt gezien.
Nogmaals leerlingen, en ieder ander, die hun creativiteit durven te gebruiken zijn vaak zelfverzekerder, gaan daardoor met meer plezier naar school of naar het werk. Ook zijn zij sociaal vaardiger en communicatiever ingesteld. 
Creatieve Beeldende Vorming zie ik persoonlijk niet als een 'vak apart', maar ook breder ter verrijking van andere vakken. Ik zet mijn vak graag vakoverstijgend in.
In de huidige maatschappij moeten we steeds meer resultaten behalen met minder middelen en de snel veranderende wereld vraagt nieuwe inzichten en oplossingen in snel tempo. Dat betekent dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de creativiteit in en van onszelf, maar ook van onze leerlingen die de toekomst voor zich hebben. Flexibele denkers en Creatieve doeners komen verder.......Of je nu vergadert, een strategie uitstippelt, met collega‘s of vrienden omgaat, lesgeeft, studeert of een kamer inricht…. met een creatieve levenshouding kun je dagelijkse dingen een verrassende draai geven en vaak zelfs effectiever maken. 
Creatief zijn is geen kunst, het is een keuze !! 

22 mei 2019: Niet alleen op 4 mei.......

Voor ik vergeet.......
Dat de geschiedenis niet herschreven kan worden.
Dat leven leren leven is.
Voor ik vergeet.......
Dat de wereld van ons allen is
ongeacht ras, geloof, geaardheid of status.
Dat fouten gemaakt worden, toegegeven en vergeven.
Dat herinneren niet vergeten is en respect een kracht.
Dat grenzen verlegd kunnen worden om ruimte te creëeren.
Voor ik vergeet.......
Dat stilte alles omvattend is en vrijheid geeft in je hart.
Dat vrijheid een opdracht is, een recht voor iedereen.
Voor ik dat vergeet......
Sta ik stil bij de verhalen, de tranen, het verdriet, de littekens.
Neem ik de tijd om me te verplaatsen in de strijd, het verlies.
Voor ik dat vergeet......
Leef ik mee en geef ik acht en aandacht.
Nu ik kan.....
ben ik betrokken en sta ik stil bij wat er is gebeurd en zich nooit meer mag herhalen.
Waar dan ook ter wereld.
Nu ik kan.....
blijf ik geloven in de verandering die ik wil zien in de wereld en die begint bij mij zelf.
Vergeet ik niet dat macht onmacht overschaduwd.
Dat kracht en kwetsbaarheid samengaan.
Dat delen meer is en liefde verrijkt.
Ik zal nooit vergeten dat samen sterk zijn betekend.
Twee minuten stilte in iedere dag in mijn hart
om stil te staan bij de mogelijkheden, die mensen verbindt.
Gebalde vuisten ontspannen, worden gevers en ontvangen.....
Ik neem de afslag voor ik het vergeet naar openheid en saamhorigheid.
En voor ik het vergeet......
Teken ik voor VREDE !!!


08-04-2019: ‘Conversation pieces’

De officiële opening van de expositie bij galerie Forma Aktua door Frans Meerhoff, zondagmiddag 3 Maart jl, was een feest op zich. Het publiek was enthousiast. Ik heb genoten en was trots op wat ik mocht tonen. 

Voor mij was het, na een pauze van een aantal jaren, weer de eerste keer exposeren voor een groter en onbekend publiek en dat blijft spannend. Mijn werk is in de jaren gegroeid en heeft verdieping gekregen. Hoe zou het ontvangen worden ?
Tijdens de gehele maand Maart konden de bezoekers, zonder dat ik in de galerie aanwezig was, mijn schilderijen bekijken, op zich in laten werken en er over spreken. Van galeriehouder mocht ik vernemen dat het werk positief in het oog sprong en dat de bezoekers er langere momenten voor bleven staan. Soms zwijgend, aandachtig kijkend en vaak ging men met elkaar in gesprek over wat men zag of dacht te zien. Een mooi compliment vond ik het feit dat mijn schilderijen ‘Conversation pieces’ werden genoemd. Wat mij betreft is mijn missie dan geslaagd !!