Galerij

Zoals ik al zei.. mijn werk kent veel variatie! Neem een kijkje in mijn galerij en kijk wat bij je past!

 

Ik ben afgestudeerd met een eindtentoonstelling, die als titel mee kreeg: In de lijn van het Abstract Expressionisme. Mijn voorkeur laat zich niet vastleggen in één stijl, bijvoorbeeld Realisme, Impressionisme, Expressionisme, Futurisme of Abstracte Kunst. Ik ben een eclectische kunstenaar en ben veelzijdig. Ik heb een breed interessegebied. Mijn expressie uit ik in meerdere stijlvormen met een zeer kleurrijk palet en een scala aan materialen en technieken. Ik laat me wat dat betreft niet beperken. Maar ik heb een duidelijk eigen ‘handschrift’. 

Mijn uitgangspunt voor een werk is de werkelijkheid, schets haar zoals ik haar zie in al haar facetten en schoonheid. Maar daarnaast stileer ik haar en zet ik haar naar mijn hand. Je zou als het ware kunnen zeggen dat ik haar mijn gevoel, mijn kleuren en mijn eigen inzicht meegeef. En langzaam maar zeker wordt het mijn werkelijkheid.....

 

Ik moet vaak denken aan de woorden van George Braque, die samen met Pablo Picasso de grondlegger was van het Kubisme: "Men moet niet wensen nogmaals te maken wat de natuur al volmaakt heeft geschapen. De verschijningsvorm van de dingen loochen ik, om tot de dingen zelf te geraken. Men moet niet wensen de dingen slechts af te beelden. Men moet er binnen dringen, men moet zelf tot het ding worden." Braque’s woorden vormen dikwijls mijn uitgangspunt. Nogmaals de werkelijkheid vormgegeven in bijvoorbeeld een stilleven, een landschap of bijvoorbeeld in een portret kan ook uiting geven aan je gevoel, kan laten zien waar je voor staat. Evenals het feit dat ik zo nu en dan alleen maar lijnen, vlakken en kleuren nodig heb om dat wat in me speelt te kunnen uiten.

 

Ik wil maar zeggen, je creëert zelf je grenzen en verlegd ze dus ook zelf. Ik probeer mijn geest de vrijheid te geven en probeer me niet te binden aan één materiaal of stijl, want dan voel ik me opgesloten en heb het gevoel dat ik stil ga staan, dat zou me benauwen. Maar hoe je het ook wendt of keert, je zult in alles wat ik creëer mijn eigen handschrift herkennen. Of het nu met kleurpotlood, acryl of krijt is, realistisch, gestileerd of abstract, ik ervaar diep in mij een grote liefde voor mijn werk in de breedste zin van het woord en ik hoop van harte dat ik dit uitdraag. 

 

Ik ben voortdurend op zoek naar mijn eigenheid en ben me ervan bewust dat dit samen met mijn inzicht altijd in beweging zal blijven en dat ik het eeuwig zal blijven bijschaven en veranderen. Het proces zal zich verdiepen en is veruit het aller belangrijkste. Belangrijker nog dan het eindproduct. Dit geldt niet alleen voor mij als kunstenaar, maar ook voor mij als docent en ik hoop dat ik dit daadwerkelijk doorgeef aan mijn leerlingen.


Gevecht met mezelf

 

Dit zijn mijn gevoelens, 
ik heb ze zelf bedacht, 
ze zijn gulzig, 
ze zijn lawaaiig en onrustig 
maar ze zijn niet oprecht –
ik koester ze, 
maar ze kronkelen en wrikken, 
ze zijn vluchtig en glibberig, 
hoe maak ik ze oprecht –
ze trappen en bijten, 
ze worden groot en krijgen nagels, 
ze sollen met me, 
slingeren me heen en weer, 
ze zijn hevig, smartelijk en overweldigend 
maar niet oprecht –
ik kijk in een spiegel, 
ik zie er zeer gevoelig uit, 
maar niet oprecht –
ten einde raad laat ik ze gaan, 
ze schieten weg, 
ze glinsteren en gonzen –
nooit waren gevoelens zo mooi 
en zo oprecht –
ik loop over straat, ik sta voor mijn raam, 
ik ben de beminnelijkheid zelve.

Toon Tellegen 

Uit: Minuscule oorlogen, 
niet met het blote oog zichtbaar.
Querido, Amsterdam 2004


Boek: A quest for hope - Jan Chr. Vaessen

Boek: Quest for Hope - Jan Vaessen